- Jouw Toekomst Stem Veenendaal -

Jouw
Toekomst Stem Veenendaal

De meest innovatieve partij van Veenendaal

De meest innovatieve partij van Veenendaal

JouwVeenendaal is een jonge partij die opkomt voor een democratischere gemeente waar de inwoners begrepen worden. Wij strijden tegen teveel regels en voor een Veenendaal waar iedereen zich thuis voelt!

Innovatief

We staan open voor het nieuwe. We schuwen het niet om ergens de eerste in te willen zijn. Veenendaal moet voorop kunnen lopen!

Transparant

De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Dit betekent ook dat alles wat de gemeente doet open en transparant hoort te zijn.

Ondernemend

Ondernemers en ondernemende mensen vinden wij belangrijk. Mensen die hun nek uitsteken voor de samenleving moeten beloond worden!

Ons verhaal

Ons verhaal begint in december 2017. Dit is kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. JouwVeenendaal maakt zich bekend als deelnemer om in de Gemeenteraad van Veenendaal te komen. 

Na een korte maar mooie campagne was een zetel nèt te hoog gegrepen want we kwamen een paar stemmen tekort. 

Om deze reden hebben wij er alle vertrouwen in dat we het deze keer wel voor elkaar krijgen om minimaal een zetel te halen. Benieuwd naar ons hele verhaal? Klik op de link hieronder. 

Onze standpunten:

Klik op de iconen om onze standpunten te bekijken!

Onderwijs

Wonen

Sport/cultuur

Samenleving

Economie

Veiligheid

Zorg

Duurzaamheid

Bereikbaarheid

Meedoen

Ons laatste nieuws

Column
jouwveenendaal

Democratie!

Eigenlijk zou ik vandaag schrijven over hoogbouw. Met name wat wij vinden als JouwVeenendaal. En natuurlijk kan ik heel veel schrijven over onze standpunten. Wat

Lees verder >

Ook lid worden?

Contact

Wordt nu lid in 2 simpelen stappen!

Standpunten Onderwijs

1. Schoolzwemmen moet weer ingevoerd worden en gratis zijn voor elk kind in Veenendaal

In 2012 besloot de Veenendaalse Gemeenteraad te stoppen met de subsidie die basisscholen krijgen voor schoolzwemmen. Vanaf dat besluit zijn steeds minder scholen in Veenendaal schoolzwemmen gaan aanbieden.

Wij willen schoolzwemmen weer invoeren, want;

  1. Het is goed voor de veiligheid van kinderen in een waterrijke omgeving
  2. Het is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen
  3. Het is goed sociale aspecten
  4. Het geeft kinderen uit financieel zwakkere gezinnen ook de kans om te leren zwemmen.

Veenendaal moet voorop lopen in Nederland en het schoolzwemmen opnieuw invoeren.

Er waren in 2021 ongeveer 1600 leerlingen in de leeftijd van 7 en 8 jaar. Dat is de leeftijd voor groep 4 (waarin vaak schoolzwemmen gegeven wordt). Er vanuit gaande dat een deel van de 7-jarigen in groep 3 zit en een deel van de 8-jarigen in groep 5 zit gaan we uit van tweederde van de groep van 1600 leerlingen; ongeveer 1065 leerlingen.

In 2013 werd door Sportservice Veenendaal aangegeven dat de kosten voor schoolzwemmen per leerling €5,25 is voor driekwartier zwemmen. Schoolzwemmen werd toen 38 weken aangeboden.

Een rekensom levert dan de volgende kosten op;

1065 leerlingen x €5,25 = €5591,25 per week

38 weken x €5591,25 = €212.467,50 per jaar aan kosten vanuit de gemeente voor een totale vergoeding voor elk naar schoolgaand kind in groep 4 in Veenendaal. Dit zou toegevoegd kunnen worden aan de totale subsidiesom die Sportservice Veenendaal nu al ontvangt (ruim €6 miljoen) maar hier is waarschijnlijk ook in te bezuinigen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan door de Rekenkamercommissie.

2. In Veenendaal moeten kinderen op school worden voorbereid op de maatschappij, middels ‘Praktijkonderwijs’

De wereld is de afgelopen jaren hard veranderd; we zijn een social-media-maatschappij geworden, de economie is veel sneller geworden en er is veel gaande over bijvoorbeeld genderidentiteit.

 

Op deze ‘nieuwe maatschappij’ moeten kinderen en jongeren goed voorbereid worden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met onzekerheid als je een ‘perfecte influencer’ ziet op Instagram? Wat moet ik eigenlijk allemaal weten als ik later op mezelf wil wonen? Gaat politiek over wie de hardste taal spreekt of over belangrijke keuzes?

 

JouwVeenendaal wil dat alle scholen in Veenendaal, primair, secundair, christelijk en openbaar, binnen hun onderwijs aandacht besteden aan maatschappelijke zaken zodat jongeren weten hoe de maatschappij echt werkt. Dit is belangrijk, ook in het kader van het beleid tegen pesten.

3. Islamitisch onderwijs moet in Veenendaal worden toegestaan

In Veenendaal is al het onderwijs toegestaan, maar wordt Islamitisch onderwijs altijd afgewezen omdat het volgens de wet niet hoeft. De Islamitische school die in Ede staat, staat binnen de afstand die nodig is om aanvragen voor Islamitisch onderwijs af te wijzen.  

 

Als compensatie moet de Gemeente Veenendaal tegemoetkomen in het vervoer naar die scholen toe die verder dan 6 km van het huisadres van de betreffende leerling zijn. (Dit zijn alle scholen!).

 

Als er behoefte aan is vanuit de islamitische gemeenschap moet die school worden toegestaan. Dat scheelt de kosten van leerlingenvervoer en zou bijvoorbeeld huur van het schoolgebouw kunnen opleveren.

4. Foodvalley en ICT koppelen met scholen

Veenendaal is de ICT-stad van de regio Foodvalley. Het is daarom belangrijk dat dit overal terug te zien is in Veenendaal. Zo ook in het onderwijs. Wij vinden dat de gemeente een taak heeft in het samenbrengen van jonge Veenendaalse scholieren en ICT-bedrijven die gevestigd zijn in Veenendaal. Dit is namelijk waardevol voor beide partijen. Scholieren leren op een jonge leeftijd kennis te maken met het bedrijfsleven en bedrijven kunnen jong talent vinden en motiveren.

Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie. Samenwerking staat centraal om de topregio op het gebied van agrifood te zijn. En om een duurzame en aantrekkelijke regio voor bedrijven en inwoners te blijven.

De acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen werken samen met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio.

Standpunt wonen

1. De begrenzing op hoogbouw moet verruimd worden

In de huidige Omgevingsvisie 2030 is voor het eerst geen maximale bouwhoogte vastgesteld. Ook wordt er benadrukt dat er duidelijk steun vanuit de omwonenden moet zijn;

“Participatie speelt een belangrijke rol bij nieuwe ontwikkelingen en het bepalen van de bouwhoogtes. Bij bouwontwikkelingen komt de initiatiefnemer in overleg met omwonenden en de gemeente tot een haalbaar en aanvaardbaar plan ten aanzien van de bouwhoogtes, waarbij onder andere brandveiligheidseisen, verkeers- en de parkeerproblematiek, windhinder en schaduwwerking begrenzingen stellen aan de hoogte.”

Ons standpunt is hetzelfde; geen maximale bouwhoogte en altijd inspraak met de omgeving. Een plan moet daarnaast altijd gericht zijn op duurzaam wonen en opgaan in de omgeving. Wel met als uiteindelijk doel om meer woningen te creëren zodat iedereen kan genieten van de prettige woonplaats die Veenendaal is. Ook in de toekomst.

2. Meer lotingen bij verdeling sociale huurwoningen

Veenendaal doet het goed wat betreft wachttijden voor sociale huurwoningen, in vergelijking met andere gemeenten in Veenendaal. Toch duurt het gemiddeld 5 jaar voordat je kans maakt als je geen urgentie hebt. En dit is vooral nadelig voor jongeren, jongvolwassenen of mensen die graag naar Veenendaal willen komen.

 

Wij willen dat er op Huiswaarts.nu, de website waar je kunt reageren op beschikbare huurwoningen, meer woningen in de loting gaan. Dit gebeurt op hetzelfde platform bijvoorbeeld al meer in gemeenten als Wageningen.

 

Waarom we dit willen? Om ook woningzoekenden die nog niet zo lang ingeschreven staan een kans te geven om een woning te krijgen. Uiteraard mag het aantal lotingwoningen nooit teveel worden, vandaar dat wij het volgende voorstellen; minimaal 10% en maximaal 20% van de aangeboden sociale huurwoningen op het platform Huiswaarts.nu wordt aangeboden met een loting.

3. Optie voor samenvoegingen gemeenten onderzoeken

Veenendaal barst uit haar groeven. We bouwen waar we kunnen maar de gemeentegrenzen belemmeren verdere groei. Dit terwijl nog steeds veel mensen hier willen wonen.

Wij pleiten voor een serieus onderzoek naar de samenvoeging met buurgemeenten. In ieder geval Renswoude, maar ook andere gemeenten als Utrechtse Heuvelrug en Rhenen. Twee van de drie bovengenoemde gemeenten maken voor een aantal zaken ook al gebruik van de ambtenaren op het gemeentehuis van Veenendaal.

Wat wij belangrijk vinden is dat de buurgemeenten niet bang moeten zijn dat Veenendaal alles opslokt en tegen bijvoorbeeld Renswoude aan groeit. Een dorpskern is belangrijk, heeft karakter en moet daarom behouden blijven. Te allen tijde!

Om de gemeenten toekomstbestendig te maken is een verdere samenwerking onvermijdelijk en samenvoeging is daar een van de opties in die serieus onderzocht moet worden.

4. Duidelijk formuleren herontwikkeling Franse Gat

Bij de bewoners van het Franse gat zijn vragen, hoe gaat de verbouwing effect hebben op hun huizing? Wanneer je de site van het patrimonium bezoekt staat er een link naar de site van www.hetfransgatvernieuwt.nl die niet te bezoeken is! Waar moeten de inwoners gaan wonen en wanneer kunnen ze terug in het appartement waar ze op dit moment woonachtig zijn, gaan ze überhaupt terug naar dat appartement. Kortom te veel vragen en onduidelijkheid. Wij willen dat er beter gecommuniceerd wordt met de inwoners van Veenendaal wanneer er een verbouwing komt vanuit bijvoorbeeld woonvereniging patrimonium.

5. Meer groen-inclusief bouwen

De nieuwbouw wijken in Veenendaal schieten als paddenstoelen uit de grond. Alleen is dat nou juist wat er ontbreekt. Wij vinden dat er meer groen-inclusief gebouwd mag worden in de nieuwbouwwijken van Veenendaal. Daarnaast vinden wij ook dat dit ook geld voor vernieuwing van wijken, zoals het Franse Gat.

6. Woningsplitsingen promoten en vergunnen

In een aantal gemeenten in Nederland is het al een item; woningsplitsingen tegen de krapte op de woningmarkt. Veenendaal zou ook een gemeente moeten zijn die dit aankaart en makkelijk vergunt.

Wanneer je een groot huis bezit kun je dit opsplitsen in meerdere appartementen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als alle kinderen uit huis zijn en je met een te groot huis blijft zitten. De woning splitsen kan er dan voor zorgen dat je huur kunt vangen op het tweede gedeelte.

Standpunten sport/cultuur

1. Een mooi stadspark met recreatieplas

Het stadspark gaat vernieuwd worden, en dat juichen wij toe! Wel hebben we wat aanmerkingen op de plannen. Zo willen wij dat er zoveel mogelijk gratis sportfaciliteiten komen en dat er een recreatieplas komt.

Plaats bijvoorbeeld een ‘freestyle’ parcours, een voetbalveld, een hardlooppad en nog veel meer. Ook willen wij dat de gemeente gaat kijken of de surfvijver veranderd kan worden in een leuke recreatieplas. Het argument om dat niet te doen nu, is omdat het bewoners van andere steden zou kunnen trekken. Is dat nou net niet de bedoeling? Er kan namelijk een vol-is-vol beleid worden gevoerd daar.

2. De toekomst van De Lampegiet moet worden bepaald door de inwoners middels een referendum

Cultuur is belangrijk en dat vinden wij ook bij JouwVeenendaal.
In Veenendaal zijn er een aantal locaties voor de cultuur:
Het Spectrum, De Basiliek, Elevate, De Cultuurfabriek en het Theater de Lampegiet.

Er zijn vragen over het Theater de Lampegiet, om specifiek te zijn de nieuwbouw. Wij vinden dat de inwoners van Veenendaal hierover mee mogen denken en er over mogen stemmen in vorm van een referendum. Het is belangrijk dat alle feiten over de nieuwbouw duidelijk worden gemaakt zodat de inwoners zelf kunnen bepalen waar ze voor willen stemmen.

3. Oude gebouwen blijvend beschermd

Door de coronapandemie en de sociale druk in de samenleving zijn er steeds meer

mensen die last hebben van psychische problemen en hun mentale gezondheid. Op dit moment lijden ongeveer 2 miljoen Nederlanders aan een psychische stoornis. Hiervan staan inmiddels meer dan 90.000 mensen op een GGZ-wachtlijst. De wachttijden zijn enorm en lopen uiteen van 3 tot 12 maanden.

Veenendaal heeft jaren de traditie gehad om (beeldbepalende) oude gebouwen en objecten te verwijderen. Vaak was de reden dat er ruimte nodig was voor nieuwbouw.

JouwVeenendaal kan de geschiedenis niet terugdraaien maar wel willen we ons inzetten om meer gebouwen en objecten te beschermen. Beeldbepalende straten zoals de Gortstraat, Beatrixstraat en de Korte Molenstraat zouden de status van bescherming moeten krijgen. Bij het bepalen of iets van historische waarde is moet de gemeente meer gaan samenwerken met de Historisch Vereniging Oud Veenendaal. Het advies van deze vereniging zou zwaarwegend moeten zijn.

4. Een bindend referendum in bepaalde vorm

Als jonge partij vinden wij het belangrijk dat inwoners ook tussen verkiezingen door hun mening moeten kunnen laten gelden. Wij merken dat inwoners zich niet altijd serieus genomen voelen door de gemeente. Via een bindend referendum willen wij dit tij keren. Het referendum kan ook wijkgericht ingezet worden. Te denken valt aan het kappen van beeldbepalende bomen of het aanpakken van een bepaalde straat.

Naast wijkgericht willen wij ook een bindend referendum kunnen organiseren met onderwerpen die alle inwoners aangaan. Nieuwbouw van Theater de Lampegiet is een goed voorbeeld waarbij inwoners een doorslaggevende stem horen te geven. Graag willen wij met andere partijen in gesprek om de voorwaarden van dit bindend referendum uit te werken.

5. Digitaal aanvragen van formulieren zoals paspoorten mogelijk maken

Wij vinden dat het voor de inwoners van Veenendaal mogelijk moet zijn om documenten digitaal aan te kunnen vragen, zoals een paspoort. Dit wordt in verschillende gemeentes al met succes gedaan. Daarom vinden wij dat de aanvraag van documenten nog efficiënter kan doormiddel van een online aanvraag en betaling met DigiD. Vervolgens hoeven inwoners maar één keer naar het Gemeentehuis om het document op te halen. Dit moet uiteraard niet verplicht zijn.

6. Modernisering van de communicatie van de gemeente richting verschillende doelgroepen

De gemeente Veenendaal communiceert veranderingen in de gemeente tegenwoordig met inwoners door middel van hun website, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter en via de krant.

De gemeente maakt bijvoorbeeld al wel goede filmpjes over de verandering van verkeerssituaties. Het idee is goed bedoelt wat bij ons mist is de uitwerking ervan, hiermee bedoelen we dat de communicatie niet gericht is op elke doelgroep binnen Veenendaal. Terwijl de berichten wel betrekking hebben tot andere doelgroepen zoals jongeren.

Ons standpunt is; modernisering van de communicatie richting verschillende doelgroepen. Een goed voorbeeld is NOS stories, naast het hoofdkanaal, NOS is dit nieuwskanaal gericht op jongeren. NOS stories is hiermee het effectiefste jongeren nieuws in Nederland. Een soort gelijk idee willen wij graag terugzien in de gemeente Veenendaal.

Standpunten Samenleving

1. De gemeente moet hard optreden bij misbruik van uitkeringen

Met de Toeslagenaffaire in het hoofd is JouwVeenendaal van mening dat er in Veenendaal een eerlijk en rechtvaardig systeem dient te zijn als sociaal-vangnet. Een ieder die gebruikt moet maken van dit vangnet moet dit op een laagdrempelige en sociale manier kunnen aanvragen.

Als gemeente moeten we niet naïef zijn. Misbruik zal er altijd zijn. En dat moet keihard worden aangepakt. Meldingen dienen altijd te worden onderzocht. Bij bewezen feiten moet de volledige uitkering (met boete) worden terugbetaald. Als gemeente mag er niet ‘verzachtend’ worden opgetreden omdat er fouten bij de Belastingdienst of elders zijn gemaakt. De menselijke maat moet terug, maar misbruik dient altijd te worden aangepakt.

JouwVeenendaal wil dat de gemeente zich meer gaan inspannen op sociale-recherche. Misbruik van uitkeringen willen we volledig uitbannen.

Wij vinden dat wanneer iemand in de bijstand zit diegene vrijwilligerswerk moet gaan doen wanneer dit mogelijk is. Iemand kan nog niet klaar zijn om aan het werk te gaan of die drempel kan te hoog zijn, maar bij vrijwilligerswerk is er minder werkdruk en je krijgt wel het ritme terug.

Er zijn al veel regels over de bijstand en verplichtingen die erbij komen, maar wij vinden dat vrijwilligerswerk boven alles komt te staan. De huidige tegenprestatie is het doen van sollicitaties of vrijwilligerswerk. Wij vinden dat vrijwilligerswerk verplicht moet worden.

2. Voorloper worden in softdrugsbeleid

Veenendaal moet, zodra er nieuwe initiatieven vanuit de Rijksoverheid ontstaan, mee doen aan pilots met betrekking tot het legaliseren softdrugs. Wij vinden dat de huidige gedoogconstructie vaag en niet toereikend is, en zijn groot voorstander van een voordeurbeleid. Eerlijk en transparant.

3. Soepeler omgaan met vergunningsaanvragen

Vergunningen aanvragen is vaak een heel proces, duurt een hele tijd en kost veel geld. Daarnaast worden vergunningen ook nogal eens afgewezen. Wij vinden dat de Gemeente Veenendaal soepel moet omgaan met vergunningsaanvragen zonder te zorgen voor onrust in de omgeving van het aangevraagde.

4. Aandacht voor integratie vanuit de gemeente

Veenendaal is een stad met veel verschillende culturen. Een deel van onze inwoners is hierheen gekomen als vluchteling. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen meekomen in de samenleving en om dit succesvol te maken is integratie van groot belang. Hierom vinden wij dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het begeleiden en faciliteren van integratie (mogelijkheden).

5. Sportparken en speeltuinen opknappen en verbeteren

Sport- en speelparken zijn belangrijk voor de beweging en ontwikkeling van alle Veenendalers. Gelukkig ziet de Gemeente Veenendaal dat ook. Elk jaar dient de gemeente deze sport- en speelparken te controleren en om de 15 jaar moet er vernieuwing plaatsvinden.

Dat de gemeente hier bovenop zit is heel goed. Echter, het is onvoorstelbaar hoe bijvoorbeeld het skatepark er de afgelopen 5 jaar bij gelegen heeft. Het bewijs dat de gemeente niet goed controleert. Zelfs niet na meermaals aandringen door de gebruikers.

Wij willen dat de gemeente beter controleert en sneller vernieuwd wanneer dat nodig is. Zo houden we bewegen in de buitenlucht voor iedereen leuk en veilig.

6. Hondenbelasting afschaffen

Op de site van de gemeente Veenendaal moet je aangeven of je een hond hebt, vervolgens moet je dan hondenbelasting betalen, die bedraagt:

Aantal
Kosten
Eerst hond
€89,40
Elke volgende hond
€130,56
Kennel
€230,88

De vraag is of iedereen dat netjes betaalt. De gemeente geeft aan dat dit jaarlijks wordt gecontroleerd. Maar waarom moet er überhaupt worden betaald voor de belasting?

Niet iedereen maakt gebruik van de ‘gratis’ poepzakjes en prullenbakken. Ook niet iedereen laat zijn hond uit in de losloop gebieden. Dus een hondeneigenaar betaalt €89,40 (voor één hond) voor voorzieningen waar je misschien niet eens gebruik van maakt. En dan kan gezegd worden dat de gemeente ook de ontlasting van de honden moet opruimen, maar dat is niet van alle honden. Daarnaast staat er ook een boete op het niet opruimen van de honden ontlasting die bedraagt nog eens €140,-. Het niet op zak hebben van zakjes is al €95,-.

Wij vinden dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. In theorie zou het moeten betekenen dat door de hoge boetes de hondeneigenaren altijd alles zouden opruimen, ook bespaar je kosten door niet meer te controleren of de mensen die een hond hebben wel de belasting betalen. En deze bespaarde kosten plus het ontvangen geld van de boetes kan je dan weer stoppen in het financieren van het schoon maken van de losloop hokken/ schoonmaken van grasvelden waar dat indien nodig is.

7. Aandacht voor integratie vanuit de gemeente

 Veenendaal is een stad met veel verschillende culturen. Een deel van onze inwoners is hierheen gekomen als vluchteling. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen meekomen in de samenleving en om dit succesvol te maken is integratie van groot belang. Hierom vinden wij dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het begeleiden en faciliteren van integratie (mogelijkheden).

8. Ruimte bieden voor (grotere) evenementen op het evenemententerrein (schaatsbaan)

Cultuur is voor jong en oud. Naast dat er mooie cultuurinitiatieven zijn voor de ‘oudere’ inwoners van Veenendaal vinden wij dat er nog te weinig ruimte is voor (grote) evenementen voor jongeren in Veenendaal. Er zijn in het verleden al mooie initiatieven geweest waar een groot publiek naar toe kwam. De vraag is er, nu nog het aanbod.

In Veenendaal hebben we een mooi evenemententerrein (De Schaatsbaan) en wij vinden dat hier vaker in het jaar een groot evenement georganiseerd moet kunnen worden. Wij vinden dat de gemeente hier meer ruimte in moet geven zodat een lokale ondernemer daar iets moois mee kan doen.

9. Geen gekkigheid meer zoals het Gilbertjaar

Hier kunnen we als JouwVeenendaal heel kort over zijn. De gemeente moet haar taken doen waarvoor het bedoeld is. Een compleet evenementenjaar, of een DJ die met Oudjaarsavond draait hoort wat ons betreft niet tot de taken van de gemeente. En al helemaal niet voor de tonnen aan belastinggeld wat deze gekkigheid heeft gekost.

10. Stop de discussie over de koopzondag

Wel of geen koopzondag. Wij willen dat de discussie erover ophoudt.

11. Zwerfafval aanpakken

Net zoals vele Veenendalers lopen wij graag op zondagmiddag door de vele wijken van Veenendaal. Jammer genoeg valt het ons op dat er in een aantal wijken een hardnekkig probleem is met zwerfafval. Wij vinden dat de gemeente hier een streng beleid in moet hebben en veroorzakers harder moet aanpakken. Daarnaast vinden we dat de gemeente dit probleem ook kan aanpakken doormiddel van voorlichting in de betreffende wijken.

12. Vluchtelingen koppelen aan lokale Veenendalers

Wij vinden het van belang dat nieuwe inwoners uit Veenendaal die gevlucht zijn goed meekomen in onze samenleving. Wij vinden dat ze daarbij hulp horen te krijgen om het proces beter te laten verlopen. Hierom stellen wij voor Veenendalers te motiveren om contact te zoeken met vluchtelingen, woonachtig in Veenendaal. Voor een gezellige bak koffie of een wandeling.

Standpunten Economie

1. Ondernemers stimuleren leegstand op te vullen, bijvoorbeeld met pop-upstores

Leegstand in het centrum van Veenendaal vinden wij niet nodig. Wij willen ondernemers de optie bieden om een subsidie aan te vragen bij de gemeente om leegstand tegen te gaan.

De voorwaarde is dat je in het centrum van Veenendaal gaat huren. We willen ook in gesprek gaan met de verhuurder om te kijken of op korte termijn huren ook mogelijk is. Zo kan er ruimte ontstaan voor ondernemers om een pop-up store te openen en te kijken of hun concept een succes is.

3. ICT-campus onderzoeken

Wij vinden dat Veenendaal, als ICT-stad van de regio Foodvalley, studenten op het gebied van ICT naar Veenendaal moet halen. Veenendaal kan extra interessant worden voor deze jonge talenten wanneer er een fysieke ICT-campus is. Wij willen dat de gemeente Veenendaal hier een onderzoek naar doet om de mogelijkheden te bekijken.

Er bestaat al een organisatie genaamd de ICT-campus die vanuit de gemeente gesteund wordt.

4. Terrassen uitgebreid laten toestaan

De gemeente Veenendaal is tijdens de coronacrisis coulant geweest richting horecaondernemers met betrekking tot de terrassen. Veel horecagelegenheden hebben de mogelijkheid gekregen om de terrassen, tijdelijk, uit te breiden. Wat betreft JouwVeenendaal kan dit van permanente aard worden. Op die manier geven we het centrum een meer ‘levendig’ karakter. Ook zorgen we ervoor dat ondernemers de gelegenheid krijgen meer omzet te draaien op het terras.

2. Steunpaketten ondernemers corona vanuit de gemeente

In Veenendaal zijn we al jaren bekend met de starterslening voor woningzoekenden. Het principe van een starterslening is, volgens JouwVeenendaal, ook goed toe te passen bij startende ondernemers. De starterslening moet altijd het laatste stukje financiering zijn. De ondernemer dient een goed ondernemersplan te hebben. Minimaal 80% van de financiering dient te bestaan uit andere financiering dan de starterslening.

Er kan maximaal 20.000 Euro worden geleend. Het ondernemersplan dient te worden getoetst op haalbaarheid door de gemeente. De voorwaarden met betrekking tot aflossing en rente kunnen hetzelfde zijn als de huidige starterslening voor woningzoekenden. Een aanvullende voorwaarde is dat het bedrijf gevestigd dient te zijn binnen de grenzen van de gemeente Veenendaal.

5. Een starterslening voor ondernemers inrichten

In Veenendaal zijn we al jaren bekend met de starterslening voor woningzoekenden. Het principe van een starterslening is, volgens JouwVeenendaal, ook goed toe te passen bij startende ondernemers. De starterslening moet altijd het laatste stukje financiering zijn. De ondernemer dient een goed ondernemersplan te hebben. Minimaal 80% van de financiering dient te bestaan uit andere financiering dan de starterslening.

Er kan maximaal 20.000 Euro worden geleend. Het ondernemersplan dient te worden getoetst op haalbaarheid door de gemeente. De voorwaarden met betrekking tot aflossing en rente kunnen hetzelfde zijn als de huidige starterslening voor woningzoekenden. Een aanvullende voorwaarde is dat het bedrijf gevestigd dient te zijn binnen de grenzen van de gemeente Veenendaal.

Standpunten Veiligheid

1. Een beter een duidelijker camerabeleid op hotspots, stations en bij het uitgaansleven

Om het voor inwoners van Veenendaal veiliger te maken is het nodig om meer en betere camera’s op te hangen bij de hotspots, de stations en de uitgaansgebieden. Het is onbegrijpelijk dat er op stations geen cameratoezicht is omdat het tijdens het wachten in het donker zeer onveilig kan aanvoelen. Daarnaast kan cameratoezicht de veiligheid in steegjas als het Achterstraatje sterk verbeteren.

2. Meer cameratoezicht in/uitwegen in Veenendaal tbv veilgheid

Als Veenendalers worden we gelukkig weinig geconfronteerd met criminaliteit. Maar de criminaliteit waar wij als inwoners wat van mee krijgen is ook direct erg vervelend (high impact crime). Daarom vinden we het belangrijk om Veenendaal nog veiliger te maken. Dit willen we onder andere doen door het plaatsen van zogeheten ‘Kenteken Registratie camera’s’ bij de bekende in- en uitwegen van Veenendaal (A12 & Cuneraweg). Dit willen we doen om mobiel-banditisme tegen te gaan.

3. BOA’s handhaven

Te vaak gebeurt het in Veenendaal dat BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) irritatie opwekken door hun manier van handhaven. Te weinig empathisch en te strikt op de regels. Dit zorgt vaak voor geërgerde reacties bij inwoners en ondernemers.

 

Een goed voorbeeld is het verhaal van Wilma van Helten, een Veense ondernemer die begin 2021 midden in de coronacrisis een bizarre boete ontving omdat haar auto even verkeerd geparkeerd stond voor haar eigen winkel om haar onderneming door te kunnen zetten tijdens de lockdown. 

 

BOA’s moeten gaan handhaven op een menselijke manier. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor.

4. Veiligheidsbeleving uitgaan verbeteren doormiddel van preventie

Stappen in Veenendaal heeft er in de laatste paar jaar een nare bijsmaak bijgekregen. Vechtpartijen en overlast zorgen voor een vervelende uitgaansbeleving onder jong en oud. Wij vinden dat er in samenwerking met een organisatie zoals centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CKV) gekeken moet worden naar de mogelijkheden om het uitgaan in Veenendaal veiliger te maken, en daarnaar te handelen.

5. Campagne “wijkagent in de buurt” opstarten

Zeer weinig inwoners van de wijken van Veenendaal weten wie de wijkagent is. Een wijkagent is cruciaal in de buurt. De wijkagent is naast het gezicht van openbare orde en veiligheid ook de aangewezen persoon om vroeg problemen te signaleren. Belangrijk is dan wel dat inwoners weten wie hun wijkagent is. Gemeente en politie moeten samen aan de slag om de wijkagent bekender te maken in de wijken.

6. Meer controleren op drugs op bekende “dealplaatsen”

Iedereen kent wel een dealplek. Het zou handig zijn als er een tip-lijn komt voor de politie zodat er makkelijker gecontroleerd kan worden. Voor de veiligheid in Veenendaal zou er meer gecontroleerd moeten en kunnen worden. 

7. Meer alcoholcontrole op personen in auto’s

Organiseer op willekeurige plekken vaker een alcoholcontrole op de weg voor bestuurders van personenauto’s en motoren. Er zijn helaas bestuurders genoeg die met een drankje te veel op ook nog de weg op gaan. Niet alleen zijn deze mensen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen.

8. Veenendaal AED-dekkend maken promoten

Wij vinden dat het belangrijk is dat er overal in Veenendaal, binnen een kleine straal, een AED beschikbaar is voor noodgevallen. Hierom vinden wij dat de Gemeente Veenendaal bij inwoners in plekken waar het nog niet volledig AED dekkend is moet promoten voor de particuliere aanschaf van een AED.

Standpunten zorg

1. Huisartsen spoedpost in het weekend en avonduren in Veenendaal

Veenendaal heeft al langer de grens van 60.000 inwoners overschreden. Bij een gemeente van onze omvang is het van belang om cruciale zorg “om de hoek” te hebben. Voor huisartsenzorg in het weekend en de avonduren moeten onze inwoners nu naar Ede. Wij vinden dit een belemmering. Voor onder meer ouderen en personen zonder vervoer is het lastig om de rit naar Ede te maken. Wij willen dan ook dat de gemeente zich hard gaat maken om deze cruciale zorg naar Veenendaal te halen.

3. Breed onderzoek rekenkamer naar jeugdzorg Veenendaal

In het hele land is er al jaren veel te doen rondom de jeugdzorg. De kosten lopen op. Personeelstekorten, wachtlijsten en veel zorgvragen. Een greep uit de problemen die er op dit moment spelen, ook in Veenendaal. Wij willen dat de Rekenkamer van de gemeente een onderzoek gaat doen naar efficiëntie, zorgervaring en kosten van de jeugdzorg in Veenendaal.

4. Gezond eten promoten

De ‘Snackstrip’ (Rondweg-West bij A12 waar fastfoodketens zitten) is heel leuk en aardig maar wij zouden graag ook een alternatief willen aanbieden aan inwoners. Veenendaal moet niet alleen een plek zijn waar mensen elke fastfoodketen in één straat kunnen bezoeken, maar ook een plek waarin zij een gezonde hap kunnen nemen. Gelukkig staat er in het bestemmingsplan een verscentrum dat kan helpen om gezond eten te promoten.

“We zien over geheel Veenendaal een stijging van het aantal inwoners met overgewicht.”

Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente Veenendaal inwoners laat zien dat gezonder eten belangrijk is!

2. Psychische hulp zonder afspraak

Door de coronapandemie en de sociale druk in de samenleving zijn er steeds meer

mensen die last hebben van psychische problemen en hun mentale gezondheid.

Op dit moment lijden ongeveer 2 miljoen Nederlanders aan een psychische stoornis. Hiervan staan inmiddels meer dan 90.000 mensen op een GGZ-wachtlijst. De wachttijden zijn enorm en lopen uiteen van 3 tot 12 maanden.

Naast de lange wachtlijst zijn er veel mensen die zich schamen voor hun psychische klachten. Dit kan ervoor zorgen dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Op tijd hulp inschakelen kan voorkomen dat klachten verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Ook zijn de kosten voor een psycholoog erg duur.

Online zijn er gratis cursussen en tests waar jij je mentale gezondheid weer fit kan maken. Helaas is er nog niet offline de mogelijkheid om zonder afspraak ergens binnen te lopen en geholpen te kunnen worden zonder allerlei verplichtingen en kosten.

Wij willen dat er een plek is waar mensen heen kunnen zonder afspraak en verplichtingen. Dit moet een plek zijn waar je binnen kunt lopen wanneer je niet goed in je vel zit en je behoefte hebt aan extra hulp. Dit moet ook gratis zijn. Denk aan inloopavonden.

5. Meer aandacht voor vaccineren in Gemeente (geen corona)

Wij als JouwVeenendaal vinden dat het belangrijk is dat er meer aandacht wordt gegeven aan vaccineren. Hiermee bedoelen wij niet het Covid-Vaccin, maar de andere belangrijke vaccins.

Natuurlijk is vaccineren niet verplicht en dat willen wij ook zeker niet maar er mag wel meer aandacht worden besteed aan de vaccins en de informatie hierover. De gezondheid staat op één! Dus de vaccinaties tegen infectieziektes zijn zeer belangrijk om zo iedereen gezond te houden.

Standpunten duurzaamheid

1. Geen windmolens aan de rand van Veenendaal

JouwVeenendaal is tegen windmolens in de achtertuin van Veenendaal. De gemeente moet hard optreden tegen de plannen van de buurgemeenten.

 

Geen windmolens in ons Veenendaal!

3. Minimale eis zonnepanelen voor nieuwbouw verhogen

Wij vinden dat alle nieuwe bouwprojecten niet alleen horen te voldoen aan de BENG norm. BENG staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Vanaf 1 januari 2021 moeten, alle nieuwe gebouwen in Nederland, bijna-energieneutraal zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013.

Nu gebeurt het dat er een minimaal aantal zonnepanelen word geplaatst om aan de norm te voldoen. Dit is niet efficient en zorgt uiteindelijk voor meer uitstoot. Wij vinden hierom dat als er bepaald word om zonnepanelen te plaatsen op een huis, direct het juiste aantal word geplaatst. Als een project ontwikkelaar dit niet haalbaar vind kan er ook gekeken worden naar investeringsmogelijkheden in groene energie projecten.

2. Instellen van een duurzaamheidspas

Het is belangrijk dat ook Veenendaal alles op alles zet om de klimaatdoelstellingen te halen. Veenendaal doet al veel. Wij willen met de duurzaamheidspas iedereen de mogelijkheid geven om in huis ook kleine aanpassingen te doen op het gebied van duurzaamheid. Heel veel kleine veranderingen zorgen ook voor een grote verandering.

De bedoeling is dat elk huishouden een pas krijgt met tegoed. Dit tegoed mag alleen worden gebruikt bij lokale winkeliers. En enkel om producten aan te schaffen die bijdragen aan de verduurzaming van de woning.

4. Stoppen met plasticinzameling

Wij merken dat in enkele wijken de inzameling van plastic niet goed verloopt. Dit kan te maken hebben met hoogbouw, onbekendheid van belang van afvalscheiding of simpelweg ruimtegebrek voor meerdere containers of binnenshuis afvalbakken.

In Utrecht en Amsterdam is men er al uit. Daar gaat scheiding van PMD achteraf via lasers. Als partij denken we een meer duurzame uitstroom van restproducten te krijgen. Tevens scheelt het toch maar weer een container en afvalbak binnen. En dat is mooi meegenomen.

5. Tegen plaatsen van zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden

Wij vinden het plaatsen van zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden een vervuiling van het zicht en een slechte bestemming voor de al schaarse grond in Veenendaal. Hierom zijn wij tegen het plaatsen van zonnepanelen op grond en wij vinden de juiste bestemming voor zonnepanelen op daken.

6. Geen biomassacentrale in Veenendaal

Wij vinden dat er in Veenendaal geen ruimte is voor een biomassacentrale. Hiermee zetten we de landelijke politieke trend voort van het weren van biomassacentrales vanwege de schijn duurzaamheid.

7. Stimuleren van circulaire economie

Wij zien graag de samenleving toewerken naar een circulaire economie. Dit betekent dat alle nieuwe productie gemaakt wordt van recycled materiaal. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen uit de natuur wordt gehaald. Wij vinden dat de gemeente dit moet stimuleren door inwoners van Veenendaal te wijzen om op de juiste manier afval te scheiden, maar ook door het stimuleren van Veenendaalse bedrijven.

Standpunten Bereikbaarheid

1. Onderzoek naar de doorstroming op Rondweg-West van en naar de A12

Veel Veenendalers, en mensen die werken in Veenendaal, maken iedere werkdag gebruik van de Rondweg-west. Hierom vinden wij dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden voor het soepeler laten doorstromen van het verkeer op die weg.

3. De ontsluiting van Veenendaal-Oost goed en per direct oplossen

Elke Veenendaler loopt tegen de problematiek omtrent de Rondweg-Oost aan. Dit probleem wordt alleen maar groter gezien de groei van de wijk Veenendaal-Oost, waar ruim 900 woningen bij komen. Gezien dit probleem er al lang is en er geen vooruitgang lijkt te komen willen wij dat hier heel snel en veel druk op komt.

5. Geen onnodige drempels aanleggen

Drempels zijn ervoor bedoeld dat mensen in het verkeer zich houden aan de snelheidslimieten wat belangrijk is om bijvoorbeeld ongelukken te voorkomen. Toch ergeren veel mensen zich aan de onnodige drempels. Voornamelijk in Petenbos is dit een irritatiepunt. Uiteraard moet er daadwerkelijk wel onderzoek naar worden gedaan of de drempels echt niet overbodig zijn omdat ze er niet zomaar worden aangelegd. Een balans tussen veiligheid en ergernis lijkt ons belangrijk!

2. Onderzoek infrastructuur Veenendaal

Alhoewel veel straten en wegen woren aangepakt zijn er ook veel cruciale verkeerspunten in Veenendaal die veelvuldig vastlopen. Wij willen dat er een grondig onderzoek wordt gedaan naar de doorstroming van het verkeer en welke oplossingen er nodig zijn om de verkeerssituatie te verbeteren.

4. Gemeente Veenendaal moet zich actief gaan bemoeien met de problematiek rond de Rijnbrug in Rhenen

De Provincie Gelderland wil geen veranderingen aan de Rijnbrug in Rhenen, maar de provincie Utrecht heeft aangegeven dit wel te willen. JouwVeenendaal vindt ook dat de gemeente zich meer moet bemoeien met deze problematiek, aangezien de brug ook de inwoners van Veenendaal beïnvloedt en andere gemeenten in de Vallei. De verbreding van de Rijnbrug zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid.

 

Zoals de wethouder van Neder-Betuwe al zei “zonder die verbreding is en blijft de brug een flessenhals” 

6. Duidelijke straatnaambordjes en verplichte duidelijke huisnummers

Een irritatie van veel mensen is dat straatnaambordjes en/of huisnummers niet of nauwelijks te lezen zijn. Dit is niet alleen vervelend voor een postbezorger maar ook voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Wij willen dat de gemeente voorziet in duidelijke plaatsing van straatnaambordjes. Inwoners willen we duidelijk maken wat het belang van goed zichtbare huisnummers is. 

7. Kruispunt Groeneveldselaan-Industrielaan-Wageningselaan aanpassen

Een ontzettend chaotisch kruispunt in Veenendaal. Tijdens de spits loopt het ontzettend vast hier. Wij vinden dat er een beter kruispunt of een rotonde moet komen.

9. Onderzoek naar directe busverbinding naar Wageningen

De oude bus lijn-80 zou terug moeten komen. Deze bus ging via Amersfoort, Veenendaal, Rhenen naar Wageningen. Er is veel vraag naar deze buslijn, alleen door nieuwe concessies van busmaatschappijen is deze opgeheven.

Standpunten meedoen

1. Bindend referendum in bepaalde vorm

Als jonge partij vinden wij het belangrijk dat inwoners ook tussen verkiezingen door hun mening moeten kunnen laten gelden. Wij merken dat inwoners zich niet altijd serieus genomen voelen door de gemeente. Via een bindend referendum willen wij dit tij keren. Het referendum kan ook wijkgericht ingezet worden. Te denken valt aan het kappen van beeldbepalende bomen of het aanpakken van een bepaalde straat.

Naast wijkgericht willen wij ook een bindend referendum kunnen organiseren met onderwerpen die alle inwoners aangaan. Nieuwbouw van Theater de Lampegiet is een goed voorbeeld waarbij inwoners een doorslaggevende stem horen te geven. Graag willen wij met andere partijen in gesprek om de voorwaarden van dit bindend referendum uit te werken.

2. Digitaal aanvragen formulieren (zoals paspoorten)

Wij vinden dat het voor de inwoners van Veenendaal mogelijk moet zijn om documenten digitaal aan te kunnen vragen, zoals een paspoort. Dit wordt in verschillende gemeentes al met succes gedaan. Daarom vinden wij dat de aanvraag van documenten nog efficiënter kan doormiddel van een online aanvraag en betaling met DigiD. Vervolgens hoeven inwoners maar één keer naar het Gemeentehuis om het document op te halen. Dit moet uiteraard niet verplicht zijn.

3. Modernisering van de communicatie van de gemeente richting verschillende doelgroepen

De gemeente Veenendaal communiceert veranderingen in de gemeente tegenwoordig met inwoners door middel van hun website, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter en via de krant.

 

De gemeente maakt bijvoorbeeld al wel goede filmpjes over de verandering van verkeerssituaties. Het idee is goed bedoelt wat bij ons mist is de uitwerking ervan, hiermee bedoelen we dat de communicatie niet gericht is op elke doelgroep binnen Veenendaal. Terwijl de berichten wel betrekking hebben tot andere doelgroepen zoals jongeren.

 

Ons standpunt is; modernisering van de communicatie richting verschillende doelgroepen. Een goed voorbeeld is NOS stories, naast het hoofdkanaal, NOS is dit nieuwskanaal gericht op jongeren. NOS stories is hiermee het effectiefste jongeren nieuws in Nederland. Een soort gelijk idee willen wij graag terugzien in de gemeente Veenendaal.